Nieuwe generatie aan het roer

RIS Rubber | Nieuwe generatie

Na een intensief en zorgvuldig traject van voorbereiden, heeft Henk Rietdijk zijn bedrijf RIS Rubber N.V. in Lelystad overgedragen aan zijn zoon Wouter Rietdijk. De overgang gaat gepaard met de introductie van een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

RIS Rubber vestigde zich in de jaren tachtig in Lelystad. De hoofdactiviteit was het vervaardigen van rubberproducten. Veelal routinematig en in grotere series. In 1996 nam Henk Rietdijk, medewerker van het bedrijf sinds 1981, de aandelen over. Vanaf dat moment richtte hij zich vooral op het optimaliseren van processen en structuren binnen het bedrijf. Dat was volgens hem nodig om de geleidelijke verschuiving in de richting van de meer complexe producten en niches in te kunnen zetten. ”Intern was mijn koers gestoeld op de wens om het middenkader en het management van het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Parallel daaraan hebben we fors geïnvesteerd in techniek, technische kennis én een hoogwaardige research & development afdeling”, aldus Henk.

Overname goed voorbereid

De afgelopen tien jaar voelde Wouter zich steeds meer verbonden met het bedrijf. Henk betrok hem bij investeringen, strategische keuzes en het ondernemerschap. Stap voor stap werd achter de schermen eigenlijk heel geruisloos een bedrijfsovername voorbereid. “De afgelopen periode hebben we ons vooral gericht op de overname en de continuïteit van het bedrijf. Nu dat goed staat, willen we die vooruitgang ook naar buiten toe laten zien met het moderne logo en huisstijl.”

Henk blijft adviseur

Het optimalisatie-proces dat Henk ooit ingezet heeft, zal volgens Wouter niet ingrijpend wijzigen. De vraag naar complexe producten zal alleen maar toenemen en de organisatie zal zich daar steeds aan moeten aanpassen. Door te blijven investeren in kennis en technologie wil RIS Rubber,
als onderscheidende gesprekspartner van een klant, vroeg bij een proces van productontwikkeling betrokken worden. “En ik ben blij dat Henk de komende jaren als adviseur verbonden blijft aan RIS Rubber. Zijn kennis en ervaring is waardevol voor ons allemaal.”