Testen

De meerwaarde van testen

RIS Rubber beschikt over de modernste testfaciliteiten. We investeren in testtechnologie, omdat het bijdraagt aan een snel en kostenefficiënt ontwikkelproces. Onze klanten profiteren van een beter product en lagere kosten.

Resultaten in een testrapport

In onze testen simuleren we de praktijkomstandigheden via factoren als kracht, verplaatsing, temperatuur en frequentie. Dankzij deze testmethodes kunnen we met zekerheid vaststellen dat producten voldoen aan de vooraf gestelde eisen en veilig kunnen worden toegepast in de praktijk.
Elke test gaat gepaard met een uitgebreid testrapport.

Testfaciliteiten

Wij kunnen met vier verschillende testbanken elke testvraag snel en vakkundig verzorgen. Hiermee kan RIS Rubber zowel statische, dynamische als testen op afschuiving uitvoeren. Allen zijn gekalibreerd door een extern bureau, daardoor kunnen we ook testwerk voor derden verzorgen.

Statisch testen

Statische testen hebben betrekking op rubber vormartikelen die stilstaan en waarop een bepaalde kracht uitgeoefend wordt. Essentieel hierbij is onder andere de veerstijfheid. Met behulp van een testbank kunnen we de statische eigenschappen van een product meten, zoals axiale, radiale, torsie en cardanische stijfheden. Bij elke gewenste snelheid kunnen belastingen worden uitgeoefend. Wij kunnen statische testen uitvoeren tot 2300 ton met afmetingen tot maximaal 1700 x 1700 mm.

Dynamisch testen

Dynamische testen hebben betrekking op rubber vormartikelen die in beweging zijn. Essentieel hierbij is bijvoorbeeld de demping van trillingen en de mate van warmteopbouw. Op onze dynamische testbank onderwerpen we onze producten aan druk- en trekkrachten om de maximale belastingen van het rubber vormartikel te meten.

Testen op afschuiving

Naast statisch en dynamisch testen biedt RIS Rubber ook de mogelijkheid om te testen op afschuiving. De nieuwe faciliteit biedt de mogelijk om een rubberproduct onder compressie op afschuiving te belasten. In het geval van bijvoorbeeld een fender dient de impact van zijwaartse krachten en vervormingen gelijktijdig getest te worden.

Specificaties testfaciliteiten

Download de leaflet voor alle specificaties van de testfaciliteiten die RIS Rubber biedt.

Download hier de leaflet


Meer informatie over het testen? Neem gerust contact met ons op.
Let’s make things together!