MVO

Maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen is voor RIS Rubber een basisvoorwaarde. In ons werk en in de omgang met milieu, omgeving en relaties. Op onze productielocaties in Bulgarije en Nederland waarborgen onze kwaliteitsmedewerkers dat we op verantwoorde wijze kwalitatief goede producten ontwikkelen, maken en leveren.

ISO gecertificeerd

Ons kwaliteitsteam QESH (Quality, Environment, Safety, Health) meet, beoordeelt en rapporteert dagelijks of we voldoen aan de vastgestelde standaarden. Voor ons kwaliteitsmanagementsysteem zijn we in beide vestigingen ISO 9001 gecertificeerd. Daarnaast streven we ernaar om met het optimaliseren van ons milieumanagementsysteem in 2018 het ISO 14001 certificaat te behalen.

Training en ontwikkeling van medewerkers

RIS Rubber vindt het belangrijk om in haar medewerkers te investeren en hen te stimuleren zich te ontwikkelen binnen het specialistische vakgebied. De nieuwste high tech productieprocessen vragen meer kennis en verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Met trainingen en opleidingen investeren we in onze mensen. Ook vinden tussen beide productielocaties uitwisselingstrajecten plaats.

 

Let’s make things together.