RIS Rubber trots op ISO 14001:2015 certificering

ISO14001

Met de waardering van de ISO 14001-certificering laat RIS Rubber zien dat ze naast goede kwaliteit ook op het gebied van omgang met het milieu voldoet aan de strengste normering.
Op het gebied van kwaliteitsmanagement beschikt RIS Rubber al tientallen jaren over de ISO 9001-certificering. ISO 14001 richt zich vooral op een adequate en duurzame milieuzorg: hoe verantwoord je als bedrijf je visie, inbedding en naleving van milieuaspecten. ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieumanagementsysteem.

Drie redenen voor ISO 14001
De aanleiding om de ISO 14001-certificering te willen behalen, ligt volgens directeur Wouter Rietdijk in drie factoren: “Allereerst vinden we het vanzelfsprekend dat we volgens de regels werken. Sterker, we voeren intern strengere normen dan vereist. Tegelijk is het zo dat de ISO-normeringen internationaal veel aanzien hebben; stakeholders zien een dergelijke bedrijfscertificering als verlengstuk van de ketenverantwoordelijkheid en dat weegt zwaar. Een laatste motivatie is dat we een intentieverklaring uitspreken naar onze medewerkers en omgeving. ISO is een prachtig uithangbord dat zowel de markt als onze medewerkers aanspreekt.”

Aanscherping van afvalscheiding
Om in aanmerking te kunnen komen voor ISO 14001 heeft RIS Rubber op basis van een GAP-analyse het bestaande Quality Managementsysteem herschreven en geoptimaliseerd naar het huidige QESH Managementsysteem (Quality, Environment, Health & Safety). Concrete zaken zoals aanscherping van de afvalscheiding, toename van het hergebruik, beperking van de CO2-uitstoot en het onderzoeken van energiebesparende maatregelen, zijn meegenomen in het managementsysteem. TÜV Nederland heeft op 2 en 6 februari 2018 een certificatie audit bij RIS Rubber uitgevoerd. De resultaten daarvan waren alle reden om de ISO 14001:2015 certificering toe te kennen.

Certificering een hulpmiddel voor verduurzaming
RIS Rubber is trots op de erkenning, maar onderzoekt de mogelijkheden om nog duurzamer en verantwoorder te werken. Directeur Wouter Rietdijk: “Waar verbeterpotentieel ligt, pakken wij dit op. De bedrijfscertificering is geen doel op zich, maar zien we als hulpmiddel om continue verbetering in alle bedrijfsaspecten te bewerkstelligen.”

Lees meer over ISO-9001