RIS Rubber hecht sterk aan ISO 9001:2015 certificering

ISO9001

Kwaliteit telt voor RIS Rubber. Daarom zijn wij als organisatie al tientallen jaren ISO 9001 gecertificeerd. In februari heeft RIS Rubber met succes de audit voor de hercertificering van de nieuwe norm doorlopen.

Voor de ISO 9001-certificering heeft RIS Rubber onder meer invulling gegeven aan factoren zoals klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, procesbenadering, verbetering, op bewijs gebaseerde besluitvorming en relatiemanagement.

”Voldoen aan verwachtingen van klanten en belanghebbenden”
Als organisatie zijn wij ons van onze omgevingseisen en onze eigen verantwoordelijkheid hierin bewust en zien we het als onze taak om uitvoering te geven aan de systematische zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het milieu en om deze in alle lagen van de organisatie te implementeren. Om dit te realiseren is een QESH Managementsystem opgezet volgens de normeisen van de ISO 9001 (kwaliteits-) en ISO 14001(milieu-) managementsystemen.

Vernieuwde normering als basis voor certificatie
De vernieuwde ISO 9001:2015 norm deelt samen met ISO 14001:2015 de zogenoemde High Level Structure (HLS) als basis. Dat wil zeggen dat deze normen eenzelfde structuur krijgen, zelfde tekstelementen en zelfde kerneisen. De integratie van diverse systemen, normen en richtlijnen wordt hierdoor beter en gemakkelijker.