RIS Rubber faciliteert nu ook testen op afschuiving

Testen op afschuiving

Met de in eigen huis ontwikkelde testmogelijkheid om rubbervormartikelen te testen op afschuiving, kan RIS Rubber haar klanten nog beter faciliteren. De eerste resultaten spreken voor zich.

R&D engineer Jitze Stegenga van RIS Rubber kreeg de vraag van een internationaal baggerbedrijf of RIS Rubber mee kon denken bij een verantwoord en praktisch alternatief voor een stootkussen. “Bij het afmeren van dergelijke grote schepen praat je over enorme krachten die gedempt moeten worden. Het bijzondere hierbij is dat er naast de krachten die loodrecht op het doel afkomen, tevens grote zijwaartse krachten en vervormingen tot stand komen. Dat vraagt een andere constructie en flexibiliteit.”

Schuifopstelling in testpers

Op basis van het op RIS Rubber toegesneden FEM softwarepakket ontwikkelde Stegenga een 3D computersimulatiemodel van een fender. Omdat de impact van de in dit geval zijwaartse krachten en vervormingen nog niet met zekerheid te duiden waren, ontwikkelde RIS naast een proefproduct een schuifopstelling om de praktijksituatie na te kunnen bootsen. Naast de compressietestfaciliteiten tot 2.000 ton biedt RIS Rubber nu dus ook de faciliteit testen op afschuiving met een capaciteit tot 20 ton.

Zonder te scheuren of te breken

In de nieuwe faciliteit wordt een rubberproduct onder compressie op afschuiving belast. In geval van de fender treedt er in het contactvlak slip op, waardoor het rubberproduct zonder te scheuren of te breken, sterk genoeg bleek. “Omdat er slip tussen de contactoppervlakten ontstaat, kunnen de krachten en vervormingen nooit groter worden en weten we met zekerheid dat het onder deze omstandigheden in de praktijk zeker goed werkt. Afhankelijk van de complexiteit, aantallen en kosten van een dergelijk product ontwikkelen we dergelijke faciliteiten; uiteindelijk biedt het de klant de zekerheid van een verantwoord product.”

Ook voor andere doeleinden

Stegenga ziet veel meer mogelijkheden voor deze testfaciliteit. “Denk aan dempingen voor brugopleggingen of hei-installaties waar vaak ook zijwaartse krachten op los komen. Dankzij onze nieuwe testmethodiek kunnen we de praktijk nog beter benaderen en zijn we in staat een duurzamere constructie te ontwikkelen. We denken graag mee met zowel de ontwikkeling van het product, als wel de montage en integratie in de totaalconstructie.”

 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen RIS Rubber? Onder aan de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.